ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. Meghatározások
Az ÁSZF hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Coalesco Kft, mint Vállalkozás tulajdonában és üzemeltetésében álló https://www.4x4drive.hu honlapon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra, elektronikus szerződésre vonatkoznak.
Jelen ÁSZF hatálya Magyarország területén kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Coalesco Kft. és a fogyasztó (megrendelő, vásárló) között elektronikusan jön létre.
Jogforrások
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
151/2003. (IX.22.) Korm.rend. - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
45/2014. (II.26.) Korm.rend. - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
1959. évi IV. törvény - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről,
2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.
Nyilatkozatok
A szerződés nyelve: magyar. A szerződéshez nem áll rendelkezésre magatartási kódex. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.
A Vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A Vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.
 
2. Vállalkozás adatai
Név: Coalesco Kft
Cím: 1224 Budapest, XIV. utca 56.
Postacím: 2060 Bicske, Hegyikastély út 6738/5
Képviselő: Karakas Tibor ügyvezető
Adószám: 22701369-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-189327
 
Bank adatok:
Raiffeisen Bank Zrt
Számlaszám: 12012204-01220584-00100009
IBAN számlaszám: HU05-12012204-01220584-00100009
SWIFT kód: UBRT HUHB
 
Ügyfélszolgálat, panaszkezelés:
Cím: 2060 Bicske, Hegyikastély út 6738/5
E-mail: info@4x4drive.hu
Tel.: +36 30 444 59 05
Hétfő-Péntek: 09.00 -16.00
 
3. Általános tudnivalók
3.1. A Weboldal az interneten a https://www.4x4drive.hu URL alatt található.
3.2. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, vásárlással, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt. A weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével a Felhasználó egyben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.
3.3. A szerződés létrejöttéhez a Vállalkozás köteles elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat, vagy cégadatokat.
3.4. Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), Áfá-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.
3.5. A Vállalkozás az árváltozás jogát fenntartja.
3.6. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
 
4. A vásárlás menete
4.1. Megrendelő/vásárló kijelenti, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
4.2. A Weboldalt/vállalkozást a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibásnak tűnő teljesítésért, szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.3. A Vállalkozás üzlethelyiségében főként univerzális termékek vannak készleten, amelyek több autótípusra is felszerelhetők, ezen kívül olyan termékek, amelyekre nagyobb kereslet van.
A készletinformációról minden esetben érdemes érdeklődni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
4.4. A készleten nem szereplő termékek megrendelése csak és kizárólag írásban, e-mailben történhet.
4.5. A Megrendelő az elektronikus úton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a weboldalon található termék(ek) megvételére, és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességét. Megrendelő tudatában van annak, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
4.6. Amennyiben a Vállalkozás a Megrendelő kizárólagos kérésére, készleten nem tartott terméket rendel meg, a megrendelés utólagos lemondására nincs lehetőség.
4.7. Egyedi megrendelés esetén 50% előleg megfizetése szükséges. Ez történhet készpénzben az üzlethelyiségben, vagy banki átutalással a Vállalkozás bankszámlaszámára. Az ehhez szükséges proforma vagy előleg számlát a Vállalkozás haladéktalanul kiállítja.
4.8. A leadott megrendelés attól az időponttól lép életbe, amikor a Vállalkozás pontos időpontot ad a szállításra, és az előleg összege megérkezett a Vállalkozás bankszámlájára.
4.9. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 15 napon belül, a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszatérítéséről a Vállalkozás haladéktalanul gondoskodik .
4.10. Tagállamon belüli értékesítés (EU) esetén a Vállalkozás Free tax, ÁFA-mentes számlát állít ki.
Ennek feltételei a következők:
- Érvényes uniós adószám
- CMR kitöltése
- A CMR célországból való visszapostázása
 
5. Fizetés, a szerződés teljesítése
5.1. A Vállalkozás minden árat magyar forintban ad meg, amely magában foglalja az Áfá-t és a csomagolás költségeit.
5.2. A megrendelési folyamat során a Vásárló választhat a fizetési és átvételi módok közül.
A választható átvételi és fizetési módok:
- személyes átvétel a Vállalkozás üzlethelyiségében az átvétel során történő készpénzfizetéssel,
- házhoz szállítás MPL futárnak fizetve,
- házhoz szállítás a futárral, a termék(ek) vételárának előre utalása mellett.
5.3. A választható fizetési módok:
- készpénz az üzlethelyiségben,
- előre utalás,
- utánvéttel történő fizetés a futárnak.
A bankszámlára történő előre utalás esetén a Vásárlónak szükséges az átutalási megbízás közleményében a nevét és a visszaigazolás azonosítóját feltüntetni.
5.4. MPL futárral történő szállítás esetén a szállítási költség:
 
A tarifák nettó árak, a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
 
Tömeg   1 csomag/címzett    Több csomag/címzett
1kg-ig             891 Ft                    1603 Ft
2kg-ig             944 Ft                    1699 Ft
3kg-ig            1010 Ft                   1817 Ft
4kg-ig            1080 Ft                   1945 Ft
5kg-ig            1156 Ft                   2080 Ft
10kg-ig          1272 Ft                   2289 Ft
15kg-ig          1398 Ft                   2517 Ft
20kg-ig          1608 Ft                   2893 Ft
25kg-ig          1849 Ft                   3328 Ft
30kg-ig          2218 Ft                   3994 Ft
35kg-ig          3143 Ft                   4326 Ft
40kg-ig          3749 Ft                   5249 Ft
 
5.5. Külföldi címre történő megrendelés kézbesítés egyedi díjszabás szerint történik, amelyről a Vállalkozás egyedi módon tájékoztatja a Megrendelőt/vásárlót.
5.6. A vételár előre utalása esetén a Vállalkozás az utalás részére történő megérkezését követő 1 munkanapon belül átadja a küldeményt a futárszolgálatnak, és megbízza a kézbesítésre.
5.7. Előre utalás esetén a Megrendelő a számlát elektronikus úton kapja meg, amely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat. A számla megérkezésével jön létre a szerződés.
5.8. A futárcég bármelyik módozatú igénybe vétele esetén a Megrendelőt a Vállalkozás értesíti, és tájékoztatja a kézbesítés körülményeiről.
 
6. Tulajdonjog fenntartás
Vállalkozás a megrendelt termék teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. A ki nem fizetett termékkel való jogosulatlan rendelkezés büntető eljárást vonhat maga után.
 
7.Műbizonylat, saját felelősség
Az alkatrészek nem rendelkeznek műbizonylattal, és közúton hivatalosan nem használhatók. Ez a tuning alkatrészek többségére igaz.
Az ebből fakadó károkért a Vállalkozás semminemű felelősséget nem vállal, a Vásárló kizárólag saját felelősségére használhatja azokat.
 
8. Jótállás, garancia
8.1. A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező.
Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy a kötelező jótállás kötelezettje a Vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
Azon termékek listája, melyekre egy év kötelező a jótállás/garancia:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261675
8.2. A Vállalkozás weboldalán szereplő egyéb termékekre, ha a gyártó önkéntes garanciát ad, azt a Vállalkozáson keresztül lehet érvényesíteni az alábbi kötelező feltételekkel:
- vásárláskor kiállított számla,
- eredeti csomagolás,
- beépített/beszerelt alkatrész esetén beszerelésről szervíz által kiállított számla, melyen dátum, km óra, rendszám van rögzítve,
- beépített alkatrész hibás működése esetén mérési jegyzőkönyv/dokumentum.
 
9. SuperPro élettartam garancia
9.1. Minden SuperPro felfüggesztést, szilentet, merevítőt és lengőkart fedez egy élettartam garancia. Ez azt jelenti, hogy ha egy SuperPro termék meghibásodik, azt díjmentesen kicseréli a Vállalkozás, kivétel nélkül. Ez a garancia magában foglalja az off-road és motorsportbeli alkalmazást, mert a SuperPro teljes mértékben támogatja ezt a felhasználást.
9.2. A SuperPro gömbcsuklókra és összekötő rúd végekre a garancia: 3 év/60.000 km.
9.3. A SuperPro élettartam garancia NEM terjed ki:
- szakszerűtlen beszerelés esetén a termékben keletkező károkra,
- normál kopásra.
9.4. Ez a garancia nem terjed ki az eltávolításból és/vagy cseréből adódó szervízköltségekre.
 
10. Travall
10.1. A Travall termékek megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Autóspecifikusak, tehát tökéletesen illeszkednek a különböző autó modellekhez. Könnyen telepíthetők avagy eltávolíthatók.
10.2. Biztonsági szempontból verhetetlen a Travall által gyártott biztonsági utastér illetve csomagtér elválasztó rács, hiszen töréstesztek sorozatán ment keresztül, amíg végleges formáját megkapta.
10.3. A Travall biztonsági utastér és csomagtér elválasztó rácsok élettartam garanciával rendelkeznek. A gyártó teljes körű garanciát vállal mindennemű gyártási hiba esetére.
 
11. Szerzői jogi nyilatkozat
A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.
A https://www.4x4drive.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű, és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak.
 
 
 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Coalesco Kft (továbbiakban: Szolgáltató) a www.4x4drive.hu (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók (továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók

1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

1.2. Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

1.3. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.4. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, mellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

1.9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

1.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.15. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, a 9. pontban meghatározott célokból, illetve ha az Érintett feliratkozott Hírlevélre, akkor Hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.

Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

4. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Coalesco Kft

Székhely: 1224 Budapest, XIV. utca 56.

Levelezési cím: 2060 Bicske, Hegyikastély út 6738/5

Telefon: +36 30 444 59 05

E-mail: info@4x4drive.hu

Adószám: 22701369-2-43

Közösségi adószám: HU22701369

Cégjegyzékszám: 01-09-189327

 

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Számkör 2002 Bt.

Székhely: 1204 Budapest, Ady Endre u. 110.

Telefon: +36 1 445 4321

Fax: +36 1 445 2234

E-mail: info@speedpc.hu

5. Adatkezelés időtartama

A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az „Információ kérése/Megrendelés” űrlap kitöltésével, vagy Érintett által a Szolgáltatónak írt e-mail küldésével kezdődik.

A megadott személyes adatok törlésére a törlési kérelem elküldését követően 1 munkanapon belül sor kerül. A Szolgáltató a kérelem beérkezését követően a személyes adatokat 1 munkanapon belül törli rendszeréből.

Ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több levelet.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. Megrendelés során megadott adatok

A Honlapon történő megrendeléshez az Érintettnek egy „Információ kérése/Megrendelés” űrlapot kell kitöltenie, melynek során kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím. Ezt követően Szolgáltató az Érintett által megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot Érintettel. Amennyiben a megrendelés létrejön, Érintettnek a Szolgáltató részére küldött e-mailben meg kell adnia az alábbi adatokat: számlázási cím (név, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok), szállítási cím (név, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok).

6.2. Technikai adatok

Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: oldalak megtekintése, munkamenet hossza, böngésző típusa. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

6.3. Cookie-k

Szolgáltató a Honlap működéséhez szigorúan szükséges sütiket (cookie) használja. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét, és követik az ott található utasításokat. Ezt követően Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Szolgáltatótól.

6.4. Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén Érintett az e-mail címét köteles megadni Szolgáltató részére. A Hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató az Érintett Hírlevélre feliratkozása során az Érintett által önkéntesen megadott adatokat kezeli.

Az előzetes hozzájárulás beszerzése nem szükséges akkor, ha a címzett nem természetes személy, hanem cég, egyesület stb. Előzetes engedély, hozzájárulás nélkül jogi személyeknek, jogi személyiséggel rendelkező szervezeteknek (cégek, egyesületek, alapítványok, intézmények) küldhető hírlevél, elektronikus hirdetés, de csak abban az esetben, ha az e-mail cím, melyre a Szolgáltató a Hírlevelet küldi, nem az adott vállalkozás valamely munkavállalójának e-mail címe (keresztnev.vezeteknev@xy.hu), hanem egy központi, rendszerint iroda, info, office kezdetű email címek.

Érintett korlátozás és indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a Hírlevél küldéséről. Ezt megteheti Szolgáltató részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Érintettet.

7. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Érintett adatainak átadása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálatnak nem számít harmadik személynek való átadásnak, mert ezen esetben a futárszolgálat a Szolgáltató alvállalkozója, és a Érintett érdekében teljesíti szolgálatát.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Továbbított adatok köre: szállítási név és cím, telefonszám, e-mail cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

Adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

 

Név: MÉHÉSZ TAX CONSULT Kft

Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16. 2. em

Adattovábbítás célja: könyvelésTárhely szolgáltató:

Cégnév: Számkör 2002 Bt.

Székhely: 1204 Budapest, Ady Endre u. 110.

Telefon: +36 1 445 4321

Fax: +36 1 445 2234

E-mail: info@speedpc.hu

 

A fentieken túl Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Érintett bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltatóhoz fordulhat annak elérhetősége bármelyikén (e-mail, telefon, postai úton).

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Érintett bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Ez esetben a rendszerben tárolt adatok törlésre kerülnek, mely alól kivételt képez pl. a számla. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérheti még adatainak zárolását. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

8.4. Érintett a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy

  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel: e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást, illetve Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatásról szóló tájékoztatást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

Feliratkozást követően tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Kapcsolat

Fejlesztés: SPEEDPC Informatika
© 2013-2017 Coalesco Kft.